Jugendleiteramt 2023 – 26

Jugendleiteramt nach Neuwahlen am 10.Feb.23

                 hi.  Matthias Meisinger 3. Jugendleiter / Andreas Brandmaier 2. Jugendsprecher/

Markus Kerndlbacher 2.Jugendleiter

vo. Marie Lindenstruth 1. Jugendleiter/ Maxi Attenberger 1.Jugendsprecher